mgr Aleksandra Paruzel - Czech
tel: 660 441 732

Adres:
ul. Kościuszki 24/8
40-048 Katowice

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia to profesjonalna forma pomocy, w której terapeuta pomaga klientowi doświadczającemu życiowych trudności, kryzysów odnaleźć własną drogę rozwoju, uporządkować zgromadzone doświadczenie. Podczas sesji terapeutycznych klient zajmuje się istotnymi dla siebie sprawami, trudnościami. Praca nad nimi umożliwia mu lepsze poznanie siebie, zrozumienie przyczyn swojego zachowania, rozwijanie własnych możliwości, poszerzenie świadomości uczuć oraz świadome decydowanie. Psychoterapeuta nie ocenia, nie radzi. Towarzyszy jedynie w poszukiwaniu siebie, odnajdywaniu własnych, najlepszych rozwiązań.
Psychoterapeutę obowiązuje zasada dyskrecji. Wyjątkiem jest superwizja, czyli spotkania psychoterapeuty z innym doświadczonym terapeutą, który czuwa nad przebiegiem procesu psychoterapeutycznego. Superwizora również obowiązuje zasada dyskrecji.

Psychoterapia jest przeznaczona między innymi dla osób:
- doświadczających trudności emocjonalnych,
- przeżywających życiowe kryzysy, problemy egzystencjalne,
- przeżywających problemy wychowawcze,
- cierpiących na dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania,
- pragnących zwiększyć swoją samoświadomość i lepiej wykorzystywać swoje zasoby.


Spotkania z terapeutą odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Spotkanie trwa 50 minut.