Katarzyna Wurzel - Bień
tel: 608-677-008

Adres:
ul. Kościuszki 24/8
40-048 Katowice

O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą indywidualnym, par i rodzin, mediatorem sądowym w sprawach rodzinnych i cywilnych. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Umiejętności psychoterapeuty zdobywałam uczestnicząc w kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w pracy psychologa klinicznego u Pani Dr n. hum. Wandy Badury – Madej akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studium Time Perspective Therapy autorstwa Philipa Zimbardo, Rosemary i Richard Sword organziowane przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii oraz pierwszy stopień treningu Mindfulness Based Stress Reduction wg prof. Jona Kabat – Zinna organizowany przez firmę Kwantum.

Swoje doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam podczas licznych staży, m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki w Katedrze Psychiatrii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich w Czeladzi, w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujących Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.

W swojej pracy łączę dwa nurty pracy psychoterapeutycznej – psychodynamiczny i systemowy - koncentruję się nie tylko na wewnętrznym świecie pacjenta, ale staram się też zrozumieć, jaki wpływ ma system rodzinny na daną sytuację. Wychodzę bowiem z założenia, że nikt nie jest "bezludną wyspą", każdy z nas żyje w otoczeniu innych osób, które wzajemnie na siebie oddziałują generując określone reakcje.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa, współpracuję z innymi psychologami i terapeutami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W instytucie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par oraz mediacje rodzinne.