Wiktoria Materna
tel: 792-271-185

Adres:
ul. Kościuszki 24/8
40-048 Katowice

Psychoterapia, czym jest?

„Ciężko pracuj. Miej wielkie marzenia. Bądź entuzjastyczny. Ucz się. Płać rachunki. Bądź uczciwy. Pozostań szczodry”  /Z „Poradnik dobrego życia”

Jeśli poszukujesz porady, recepty na życie, to gotowe!

Psychoterapia to nie instrukcja obsługi, gotowiec do przyswojenia.  Dla mnie psychoterapia jest procesem doświadczania, przeżywania, zmieniania, przemyśliwania i rozumienia, działania, rozwiązywania. Proces szyty na miarę. Osobisty i indywidualny, tak jak każda osoba i jej historia.

Psychoterapia to proces leczenia. Dotyczy obszaru niewidzialnego ale nie dającego się pominąć – obszaru naszego psychicznego funkcjonowania. W tym obszarze wystąpić mogą bardzo konkretne, jednoznacznie nazwane/ zdiagnozowane problemy takie jak: uzależnienie, depresja, zaburzenia nerwicowe, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania, zespół stresu pourazowego i inne. Psychoterapia jest sposobem na wyeliminowanie objawów, zrozumienie źródeł ich wystąpienia, nauką radzenia sobie z chorobą, problemem, poprawką jakości swojego życia.

Psychoterapia jest też dla osób zdrowych, które przeżywają trudności natury emocjonalnej. Mogą one mieć różny charakter: trudności w tworzeniu bliskich relacji, zaniżona samoocena i silny wewnętrzny krytyk, szeroko pojęty kryzys, bolesna utrata, nie radzenie sobie z własną złością, trudności w okazywaniu uczuć, doświadczanie stale tych samych niepowodzeń, i inne. 

Skutkiem psychoterapii jest zmiana: wewnętrzna, ale ostatecznie przekładające się na bardzo konkretne, realne obszary życia.

Psychoterapia jest po to by lepiej żyć. 

Psychoterapeutę obejmuje tajemnica zawodowa.